Besøk et fuglefjell i år

Å besøke et fuglefjell synes jeg er fascinerende. Der er det mange fotomotiver og enkelte steder kommer en veldig nær på visse fuglearter. Enkelte fuglefjell er lettere tilgjengelig enn andre, og er godt merket med stier som en kan følge. Andre fuglefjell kan kun betraktes fra båt, men gir allikevel en spektakulær opplevelse.

Fuglefjell i norge

  • Fuglefjellet på øya Runde er det sydligste i Norge, og er det mest artsrike sjøfugl-stedet i landet. Runde er ei øy i øygruppa Sørøyene i Herøy kommune på Sunnmøre.
  • Lundeura på Lovund.
  • Røst.
  • Bleiksøya er det nordligste fuglefjellet i Nordland.
  • Krykkjeberget på Helløya i Sundsvollsundet ved Bjarkøya i Harstad Kommune.
  • Nord-Fugløy i Nord-Troms.
  • Gjesværstappan i Nordkapp kommune er Norges nordligste fuglefjell.
  • Hornøya ved Vardø er Norges østligste fuglefjell og samtidig Norges østligste punkt.

Hvilke fugler kan man se ved et fuglefjell?

Mange av fugleartene i fuglefjell har et spesielt utseende, og noen synes kanskje de ser litt pingvin-aktige ut. De artene som er typiske for fuglefjell i Norge, er lunde, havsule, krykkje, havhest, lomvi, polarlomvi (hovedsakelig på Hornøya og Svalbard), alke, alkekonge, stormsvale, havsvale, toppskarv, storskarv og teist. Noen fuglefjell har flere arter enn andre.

Om du besøker et fuglefjell, prøv å ta bilder fra litt uvante vinkler, eller få blikkontakt. Det er fint med fugler som sitter å hviler, men mer spennende med fugler som flyr eller lander/letter.

Under er noen eksempler på bilder jeg har tatt på forskjellige fuglefjell.

Havhest
Havhest

Havhesten er veldig nysgjerrig. Når du kommer i nærheten av en havhest koloni, så må du ha kameraet klart. Når du kommer ut på klippekanten vil havhesten komme ganske nær en 2-3 ganger for å se hvem som kommer, før den forsvinner, så da har du muligheten.

Krykkje
Krykkje

Krykkje er den vanligste måkearten, og således en karakterart, i våre fuglefjell

Havsule
Havsule

Den første norske kolonien av havsule ble påvist på Runde i 1946. Etter det har den etablert seg i flere kolonier i Nord-Norge.

Storjo
Storjo

Storjo er den største av joene. Den er kraftig bygd, og minner på mange måter om en rovfugl.

På vei til fuglefjellet møter man ofte på storjo eller tyvjo. Kommer du for nære reir eller unger, så må du passe på. De kan bli veldig nærgående. Hold stativet, slik at det stikker en meter over hode, så er du sikker.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.